อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120

โทร : 02-502-0700
แฟกซ์ : 02-584-5229
Email : filmsales@mono.co.th , filmacquisition@mono.co.th